Informace o konkurzech na ředitele pro ZŠ a MŠ

V pátek 26.5. proběhly v rámci konkurzního řízení rozhovory s uchazeči o funkci ředitele ZŠ Amos a MŠ Štědřík. Konkurzní komise na základě odborného posouzení doporučily nejvhodnější kandidáty, se kterými rada obce zahájila jednání. Pokud budou jednání úspěšná, rada obce na svém nejbližším zasedání jmenuje nové ředitele. Podrobnosti o průběhu konkurzního řízení podléhají povinnosti mlčenlivosti a tedy nemohou být zveřejněny.

Komentáře

Konkurz

Gratulujeme k výběru nového ředitele ZŠ Amos a samozřejmě i dlouholeté zastupitelce Martině Šmerglové jako ředitelce MŠ Štědřík. Rada obce jistě potvrdí.
Občané Psár

Nemůžu nikdy uvěřit těmto

Nemůžu nikdy uvěřit těmto zbloudilým komentům ještě vystupujícím jménem občanů Psár. Naštěstí jsem z Jirčan :-)