Směnná smlouva mezi obcí Psáry a Horland s.r.o. – pozemky p.č. 621/18 o výměře 180 m² k. ú. Dolní Jirčany za pozemek p.č. 581/10 o výměře 180 m² k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
7
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: