Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Ing. Semerádem na poz. p.č. 465/520 o výměře 173 m² v k.ú. DJ za cenu celkem 207.600,- Kč

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Číslo bodu nové: 
5
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: 
Přílohy: