Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi Obcí Psáry a manž. Leštinovými

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Číslo bodu nové: 
8
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: