Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a Uni Stavební na bezúplatný převod vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a komunikací v lokalitě K Hlásovu a bezúplatný převod pozemků p.č. 343/35 o výměře 326 m², p.č. 343/123 o výměře 8 m², p.

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
6
Stručný popis: 

viz Důvodová zpráva

Důvodová zpráva: