Darovací smlouva mezi obcí Psáry a p. M. Krejzou na bezúplatný převod splaškové kanalizace na pozemku p.č. 689 k.ú. Dolní Jirčany do vlastnictví obce

Zasedání zastupitelstva: 
6. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2013
Číslo bodu nové: 
6
Stručný popis: 

viz DZ

Důvodová zpráva: 
Přílohy: