Aktualizace plánu společných zařízení k.ú. Jesenice a dotčené části k.ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
2
Důvodová zpráva: