9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14173953 mezi Obcí Psáry a SFŽP na akci „Zateplení objektu obecního úřadu Psáry"

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
9
Důvodová zpráva: