4. Závěrečný účet obce, účetní závěrka, audit KÚ, inventarizační zpráva 2014

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
4
Stručný popis: 

Závěrečný účet obce, účetní závěrka, audit KÚ, inventarizační zpráva 2014

Důvodová zpráva: