14. Regulace hazardu v obci

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
14
Stručný popis: 

Původně bod č. 13

Důvodová zpráva: