12. Souhlas s bezúplatným převodem pozemků p.č. 462/521 a 686/10 vše k.ú. Dolní Jirčany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
12
Důvodová zpráva: 
Přílohy: