4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016

Termín: 
14. Září 2016
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení, zveme Vás na 4. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 14. 9. od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2016
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy FV a KV

4 4. Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry
5 5. Předložení návrhu č. 91 na pořízení nového územního plánu obce Psáry se stanoviskem pořizovatele
6 6. Smlouva o výpůjčce a Kupní smlouva se Středočeským krajem a Kupní smlouva s Římskokatolickou farností Jílové u Prahy – přeložka komunikace II/105
7 7. Vyřazení bývalého úseku silnice II/105 ze sítě krajských silnic
8 8. 6. rozpočtové opatření na rok 2016
9 9. VZ „Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců, k. ú. Dolní Jirčany“
10 10. Zápis z JŘBÚ o dodatečných službách ke zpracování PD na stavbu Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany a Dodatek č. 2 mezi Obcí Psáry a SOA architekti s.r.o.