3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017

Termín: 
19. Duben 2017
Druh zastupitelstva: 
Řádné

3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017

Program zastupitelstva
Zasedání: 3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2017
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zápisy a protokoly z finančního výboru  a kontrolního výboru. 

V příloze jsou uveřejněny dodatky  na zajištění autobusové dopravy - linky 332. 362, 334 a 606 dle požadavku kontrolního výboru. Přiloženy jsou dodatky na rok 2017 a k porovnání i 2016.

4 4. Změna č. 6 ÚPnSÚ Psáry a Dolní Jirčany
5 5. Souhlas se vstupem obce do Sdružení místních samospráv ČR
6 6. Veřejná zakázka „Rekonstrukce mostu v ul. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt SO 02)“ – výběr zhotovitele

Lhůta pro podání nabídek končí v úterý 18. 4. ve 12 hod. Podklady budou zveřejněny v úterý odpoledne. 

7 7. Schválení budoucího prodeje částí pozemků p.č. 127/4 (6 m²), p.č. 1089/3 (24 m²) a p.č. 1089/9 (59 m²) potřebných k rekonstrukci mostů na krajských komunikacích
8 8. Závěrečný účet obce za rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Výkazy za 12/2016 zde

9 9. Změna čísel položek rozpočtové skladby (položky 1351 a 1355)
10 10. 3. rozpočtové opatření na rok 2017
11 11. Dostavba cyklostezky v obci Psáry – pověření rady obce výběrem zhotovitele
12 12. Metodika zadávání veřejných zakázek