OZV č. 2/2015 o zrušení některých obecně závazných vyhlášek obce Psáry

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
7
Důvodová zpráva: