9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Psáry a Stč. krajem zast. Krajskou správou a údržbou silnic Stč. kraje – „Kanalizace Psáry-páteřní sběrač“

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
9