9. Dohoda o vydržení části pozemku p.č. 645/1 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2023
Číslo bodu nové: 
9
Důvodová zpráva: