8. Veřejnoprávní smlouvy – dotace pro spolky

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2023
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: