8. Kupní smlouva s vlastníky pozemku p. č. 139/3 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
2. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2019
Důvodová zpráva: 
Přílohy: