8. Dětská hřiště v obci

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: