7. Směnná smlouva pozemků p.č. 491/35, 491/13 za p.č. 516 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2023
Číslo bodu nové: 
7
Důvodová zpráva: 
Přílohy: