7. Darování pozemků od Stč. kraje – u kruhového objezdu v Jirčanech

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
7
Důvodová zpráva: