6. Závěrečný účet obce za rok 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017