6. Směnná smlouva na pozemky p. č. st. 18/1 díl "b" a p. c. 736 díl "a" za p. c. 645/21 vše k. u. Dolní Jircany