5. Závěrečný účet obce za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018