5. Jednací řád zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2023
Číslo bodu nové: 
5
Důvodová zpráva: 
Přílohy: