4. Informace o dalším postupu ve věci odstoupení o Smlouvy o dílo na akci „II/105 Psáry, průtah (opakování)“

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2023
Číslo bodu nové: 
4
Důvodová zpráva: