15. Organizace školních budov v roce 2019

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
15
Důvodová zpráva: