11. Veřejná zakázka „Drobné stavební práce“ – pověření rady obce

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2023
Číslo bodu nové: 
11
Důvodová zpráva: