11. Mimořádná odměna pro uvolněnou starostku obce

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2023
Číslo bodu nové: 
11
Důvodová zpráva: