10. Odměny pro členy výborů a komisí za rok 2023

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2023
Číslo bodu nové: 
10