10. Metodika o veřejných zakázkách

Zasedání zastupitelstva: 
4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
10
Důvodová zpráva: