24.02.12 - Business Media_žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.