03.12.12 - odpověď V.P., herní prvky, odměna starostky a místost. r. 2010, prominutí popl. odpady, Dodatek Rumpold