Zpracování PD pro rekonstukci komunikace Sportovců vč. projektu nové dešťové kanalizace v rozsahu pro SP vč. projednání (vč. ÚR pro dešť.kanal.)

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
130000
Vysoutěžená cena zakázky: 
135000
Ukončení příjmu nabídek: 
27. Prosinec 2013 - 10:00
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je vypracování a projednání projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení pro rekonstrukci komunikace Sportovců v Dolních Jirčanech vč. nové dešťové kanalizace.

 

Podrobný popis zakázky: 

Zadavatel požaduje vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci místní komunikace Sportovců v délce cca 330 m (podkladní vrstvy vč. nového povrchu v souladu s požadavky pro stavby místních komunikací) a pro vybudování nové dešťové kanalizace v celé komunikaci s napojením do stávající dešťové kanalizace v ul. Horní a Hlavní v Dolních Jirčanech v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení vč. jeho projednání u  příslušných správních orgánů.

Součástí projektové dokumentace bude vypracovaný položkový rozpočet stavby.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě závěrů hodnotící komise.

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Přílohy: 
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Rekonstrukce povrchu kom. Sportovců - vypracování PD pro územní rozhodnutí na novou dešť. kanalizaci 42 350, 00 Kč 35 000, 00 Kč 99/2014 6/2014