Zázemí pro neformální vzdělávání v Psárech

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1100000
Vysoutěžená cena zakázky: 
1188112
Ukončení příjmu nabídek: 
23. Květen 2018 - 16:00
Datum otevření obálek: 
23. Květen 2018 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Červen 2018
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Srpen 2018
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce 3. NP budovy Obecního úřadu.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce a přestavba 3. NP na prostory pro zázemí pro neformální vzdělávání v Psárech.

Specifikace zakázky:

Bližší specifikace a rozměry jsou uvedeny v příloze.

 

Dveře – vzhled dveří je požadován v souladu se stávajícími dveřmi v 1. patře (dýha, design Masonite,

povrch CPL hruška).

 

Podlaha – součástí dodávky je i vyrovnání stávajícího podkladu, včetně případné úpravy nivelity. Konečný

design bude upřesněn při realizaci.

 

Obklady - součástí dodávky je i obklad na WC a za kuchyňskou linkou včetně vyrovnání stávajícího

podkladu, včetně případné úpravy nivelity. Konečný design bude upřesněn při realizaci.

Strop – před výmalbou dojde k očištění povrchu a případnému vyspravení.

Zdi – před výmalbou dojde k očištění povrchu a případnému vyspravení.

Elektro – součástí dodávky bude i světelně technický výpočet.

 

V nabídce budou uvedeny konkrétní typy použitých komponent.

 

Při rekonstrukci bude minimálně omezen provoz úřadu tj. práce budou probíhat převážně po pracovní době tj. od 15 hodin, pátky od 12 hodin a o víkendech. S uzavřením OU počítáme např. při pokládce dlažby. Jinak dle předchozí domluvy.

Nabídková cena bude uvedena vč. montáže a dopravy.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Artik studio s.r.o. 68 711, 00 Kč 56 785, 90 Kč 613/2018
Mašek Martin 1 558 480, 00 Kč 1 288 000, 00 Kč 521/2018
Profimedia s.r.o. 53 970, 00 Kč 53 970, 00 Kč 694/2018