Zabezpečovací ústředny s příslušenstvím

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 200.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
65000
Ukončení příjmu nabídek: 
13. Duben 2016 - 12:00
Datum otevření obálek: 
13. Duben 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
15. Duben 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Duben 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka a montáž zabezpečovacích zařízení do prostor SHD Psáry a SDH Dolní Jirčany.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a prvotní konfigurace zabezpečovacích systémů do prostor SDH Psáry a SDH Dolní Jirčany včetně možnosti odesílání alarmových SMS, přístupu pomocí RFID tagů. Součástí jsou PIR senzory, dveřní kontakty a další příslušenství dle rozpisu, který bude zájemci poskytnut na vyžádání.

Specifikace zakázky:

·       Vstupní terminál s RFID čtečkou

·       RFID tag (klíčenka)

·       Pohybové čidlo

·       Dveřní kontakt

·       Siréna

·       Ústředna s akumulátorem a GSM a případně LAN (ta není podmínkou)

 

Počty a umístění budou poskytnuty na vyžádání proti kontaktním údajům.

V ceně zakázky požadujeme zohlednit možnost až 2 rekonfigurací chování alarmu podle potřeb SDH v prvním roce provozu. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH a to včetně dopravy. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Elektroinstalace s.r.o. 54 146, 00 Kč 44 748, 80 Kč 337/2016 26/2016