Výměna oken (6 ks) na budově čp. 13 v prostorách školy - ul. Hlavní, Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
51000
Ukončení příjmu nabídek: 
9. Prosinec 2015 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
30. Leden 2016
Předpokládané datum dokončení plnění: 
7. Únor 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výměna 6 ks oken v budově čp. 13 v prostorách školy v přízemí v ul. Hlavní v Dolních Jirčanech

Podrobný popis zakázky: 

Výměna stávajících dřevěných oken a rámů o rozměrech cca: 1 ks 1430 x 1450 (dvoukřídlé), 2 ks 1775 x 1450 (dvoukřídlé), 1 ks 600 x 1160, 1 ks 1170 x 1450 a 1 ks 570 x 570 mm  za plastová (bílá), skleněné výplně U 1,1 vč. dopravy a zaměření.  Otevírání všech křídel vč. nastavení ventilace.

Demontáž původních oken,  výroba a  montáž nových oken, zednické začištěné oken z interiéru i exteriéru vč. malby, výměna parapetů vně i uvnitř za bílé plastové.

Realizace 1. týden v únoru 2016 v době jarních prázdnin!!

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Oslovení dodavatelé: 
Smlouvy: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Breston saad s.r.o. 39 131, 40 Kč 32 340, 00 Kč 43/2016