Výměna krytiny- koberce a PVC na Obecním úřadu Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
100000
Vysoutěžená cena zakázky: 
81517
Ukončení příjmu nabídek: 
4. Březen 2015 - 12:00
Datum otevření obálek: 
4. Březen 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
16. Březen 2015
Předpokládané datum dokončení plnění: 
27. Březen 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Výměna krytiny – koberce a PVC na Obecní úřadu Psáry

 

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je demontáž stávající krytiny a pokládka nové – koberce a PVC v kancelářích obecního úřadu Psáry.
Koberec v místnostech označených ve výkresu: zasedací místnost, kancelář, šanony, chodba, místostarostka, archiv a starosta.
PVC v místnosti označené ve výkresu: kuchyňka.

Technické parametry koberece do kanceláře: 
- materiál vlákna: min. 90%PP + 10%PA, nejlépe 100%PP
- materiál podkladu: AB, bitumen, ne latex
- výška vlasu: 4-5 mm
- váha vlasu: 750-950 g/m2
- váha celkem: 1700-2000 g/m2
- hořlavost : Cfl-s1
- podlah. topení: ano
- zátěž: minimálně 31-komerční zóna
- protiskluznost: ano
- antistatická úprava: ano
- útlum hluku: ano- akustický
- kolečková židle: ano
- typ krytiny- koberec zátěžový, smyčkový, ne všívaný

Bližší specifikace uvedeny v příloze.

Cena bude uvedena vč. práce a dopravy.

Zájemce předloží výpis z obchodního či živnostenského rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Výměna krytiny- koberce a PVC na Obecním úřadu Psáry 88 870, 90 Kč 73 447, 00 Kč 233/2015 15/2015