Výběrové řízení na dodavatele tisku Psárského zpravodaje 10/2012-10/2015

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
450000
Vysoutěžená cena zakázky: 
444600
Ukončení příjmu nabídek: 
26. Září 2012 - 9:00
Datum otevření obálek: 
26. Září 2012 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
15. Říjen 2012
Předpokládané datum dokončení plnění: 
14. Říjen 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Výběrové řízení na dodavatele tisku Psárského zpravodaje

Podrobný popis zakázky: 

Požadavky na zakázku:

Periodicita: dvouměsíčník
Formát: B5 (176 x 250 mm)
Papír: lesklá křída 100 g/m2
Vazba: V1
Barevnost: 4/4, kvalitní barevný soutisk
Rozsah: 36 stran vč. obálky, v nabídce uveďte ceny i pro jiné počty stran: 28,32,40
Náklad: 1700 ks
Termín zaslání podkladů k tisku bude v pondělí do 17 hod. (uploadem tiskového pdf na ftp)
a předání výtisků Zpravodaje bude do pátku do 11 hod. na Obecní úřad Psáry (tzn. v průběhu jednoho týdne). V případě nedodržení uvedeného termínu dodání Zpravodaje bude uplatněna sankce ve výši 5000,- Kč.

Nabídku předložte v uzavřené obálce s názvem veřejné zakázky tj.: DODAVATEL TISKU PSÁRSKÉHO ZPRAVODAJE 10/2012 – 10/2015.

Zhodnocení nabídek provede hodnotící komise a rada obce poté provede výběr dodavatele na základě závěrů hodnotící komise. O výsledku výběrového řízení vč. zdůvodnění výběru budou všichni zúčastnění písemně informováni do 10 dnů zasedání rady.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena za 36 stran vč. dopravy na obecní úřad, 1700 ks výtisků

Doplňující
Vyhodnocení nabídek: 

viz Protokol o otevírání a hodnocení nabídek
 

Skutečné datum zahájení: 
15. Říjen 2012
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Psárský zpravodaj 12/12 28 406, 20 Kč 24 701, 00 Kč 828/2012
Tisk Psárský zpravodaj 32 200, 00 Kč 28 000, 00 Kč 399/2013
Tisk Psárský zpravodaj 28 543, 00 Kč 24 820, 00 Kč 520/2013 95/2012
Tisk Psárský zpravodaj 28 543, 00 Kč 24 820, 00 Kč 675/2013 95/2012
Tisk Psárský zpravodaj 28 543, 00 Kč 24 820, 00 Kč 824/2013 95/2012
Tisk Psárský zpravodaj -č. 1/2014 26 650, 60 Kč 22 208, 80 Kč 138/2014 140100045
Tisk Psárský zpravodaj 42 504, 00 Kč 36 960, 00 Kč 278/2014 95/2012
Psárský zpravodaj 30 028, 80 Kč 26 112, 00 Kč 533/2014
Psárský zpravodaj 39 569, 20 Kč 34 408, 00 Kč 462/2014 95/2012
Psárský zpravodaj č. 5 - tisk 36 754, 00 Kč 31 960, 00 Kč 763/2014 95/2012
Psárský zpravodaj č. 6 - tisk 36 754, 00 Kč 31 960, 00 Kč 836/2014 95/2012