Vybavení kanceláří OÚ Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
105000
Vysoutěžená cena zakázky: 
67272
Ukončení příjmu nabídek: 
12. Květen 2015 - 10:00
Datum otevření obálek: 
12. Květen 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
14. Květen 2015
Předpokládané datum dokončení plnění: 
29. Květen 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Dodávka a montáž kancelářského nábytku  do  kanceláří starosty a místostarostky vč. doplňků na úřad. 

Podrobný popis zakázky: 

Bližší specifikace a rozměry jsou uvedeny v přílohách vč. vizualizací.

Vnitřní uspořádání nábytku a barevné provedení upřesníme před realizací. Před realizací nutné přesné zaměření.

Cena bude obsahovat výrobu, montáž a dopravu. V nabídce také uveďte „standartní“ kovové úchytky.

Zájemce předloží výpis z obchodního či živnostenského či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno