Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulici Pod Kostelem a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem

Typ zakázky: 
Výběrové řízení podlimitní (§53)
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
otevřené řízení (§27)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
21600000
Ukončení příjmu nabídek: 
22. Leden 2014 - 9:00
Datum otevření obálek: 
22. Leden 2014 (Celý den)
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Předmětem projektu je výstavba vodovodu v lokalitě Vysoká a v ulici Pod Kostelem v obci Psáry. V rámci projektu bude navrhovaný vodovod k realizaci v lokalitě Vysoká napojen na výtlak z AT stanice umístěné ve vodojemu Vysoká, který byl vybudován v rámci stavby „Inženýrské sítě – Psáry, Dolní Jirčany 4. a 5. etapa“. Vodovod v ulici Pod Kostelem bude napojen na stávající rozvody veřejného vodovodu v ulici Hlavní. Stávající vodovod v obci je zásoben z vlastního zdroje vody s úpravnou, čerpací stanicí a vodojemem Vápenka.

Podrobný popis zakázky: 

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele a ve věstníku veř. zakázek.
Místem pro podání nabídek je adresa zadavatele tj. Obec Psáry, Pražská 137, 252 44  Psáry.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Bližší informace jsou uvedeny na profilu zadavatele a ve věstníku veř. zakázek.
 

Doplňující
Smlouvy: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Kanalizace a vodovod lok. Vysoká - přípojky 638 195, 00 Kč 527 434, 00 Kč 551/2014 24/2014
Vodovod - lok. Vysoká 1 833 080, 00 Kč 1 514 940, 00 Kč 552/2014 24/2014
Kanalizace lok. Vysoká 1 541 840, 00 Kč 1 274 250, 00 Kč 553/2014 24/2014
Vodovod - lok. Vysoká 1 913 390, 00 Kč 1 581 320, 00 Kč 670/2014 24/2014
Kanalizace lok. Vysoká 2 034 250, 00 Kč 1 681 200, 00 Kč 671/2014 24/2014
Vodovod Psáry, Dolní ‚Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem - 10/2014 1 887 360, 00 Kč 1 559 800, 00 Kč 703/2014 24/2014
Kanalizace Psáry, Dolní ‚Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem - 10/2014 2 110 030, 00 Kč 1 743 830, 00 Kč 702/2014 24/2014
Kanalizace lok. Vysoká 328 106, 00 Kč 271 162, 00 Kč 712/2014 24/2014
Vodovod - lok. Vysoká 313 619, 00 Kč 259 189, 00 Kč 713/2014 24/2014
Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem - montážní práce v měs. 11/2014 3 203 520, 00 Kč 2 647 540, 00 Kč 777/2014 24/2014
Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem - stavební a mont. práce 11/2014 3 696 180, 00 Kč 3 054 690, 00 Kč 778/2014 24/2014
Kanalizace lok. Vysoká - vícepráce 11/2014 211 676, 00 Kč 174 939, 00 Kč 779/2013 24/2014
Vodovod - lok. Vysoká - vícepráce 11/2014 186 426, 00 Kč 154 071, 00 Kč 780/2014 24/2014
Zepris s.r.o. 350 942, 00 Kč 290 035, 00 Kč 409/2015 24/2014
Zepris s.r.o. 237 914, 00 Kč 196 623, 00 Kč 410/2015 24/2014
Zepris s.r.o. 2 984 690, 00 Kč 2 466 680, 00 Kč 411/2015 24/2014
Zepris 459 212, 00 Kč 379 514, 00 Kč 412/2015 24/2014
Zepris 601 708, 00 Kč 497 279, 00 Kč 413/2015 24/20014
Zepris 457 201, 00 Kč 377 852, 00 Kč 414/2015 24/2014