Sypačová nástavba pro nosiče do 5 t s násypkou posypového materiálu o objemu 1,2 až 1,4 m3

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
150000
Vysoutěžená cena zakázky: 
142000
Ukončení příjmu nabídek: 
3. Listopad 2015 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Listopad 2015
Předpokládané datum dokončení plnění: 
11. Prosinec 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Sypačová nástavba pro nosiče do 5 t s násypkou posypového materiálu o objemu 1,2 až 1,4 m3

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je nákup  sypačové nástavby pro nosiče do 5 t s násypkou posypového materiálu o  objemu 1,2 až 1,4 m3 s ovládáním posypové dávky a šířky pomocí ovládacího panelu z kabiny vozidla.

Sypačový zásobník bude vybaven sklopným rozmetadlem z nerezavějící oceli a připevňovacími napínacími řetězy s uchycovacími prvky pro připevnění na korbu. Výstražný maják a osvětlení rozmetadla bude možné ovládat z ovládacího panelu v kabině.

 Termín dodání max. 50. týden. 2015.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH a termín dodání.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno