Strojové sekání příkopů pomocí příkopového ramena – Psáry, Dolní Jirčany

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 200.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
55000
Vysoutěžená cena zakázky: 
52150
Ukončení příjmu nabídek: 
14. Duben 2015 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Květen 2015
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Listopad 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Sekání příkopů podél komunikací pomocí příkopového ramene.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je oboustranné několikanásobné sekání příkopů a okolí komunikace mechanizací s příkopovým ramenem 1x měsíčně v období od 1.5. – 30.11.2015. Celková délka je cca 3 km. Konkrétní termín nástupu k posekání bude objednán vždy s týdenním předstihem.

 Jedná se o tyto úseky:

1)Travnatý pruh s příkopem  podél silnice Pražská v úseku od dopravní značky začátek obce Dolní Jirčany po propustek Záhořanského potoka na Štědříku – travnatý pás po obou stranách silnice v šíři po okraj pole nebo přilehlé stavby.

2)Travnatý pás podél obou stran komunikace ke hřbitovu Psáry od křižovatky s ul. Kutná po okraj přilehlého pole.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno