Stroj se zametací nástavbou

Typ zakázky: 
Výběrové řízení podlimitní (§53)
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
3173553
Vysoutěžená cena zakázky: 
2590000
Ukončení příjmu nabídek: 
12. Srpen 2013 - 13:00
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá
zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je zametací stroj. Jedná se o pořízení
zametacího stroje vhodného pro údržbu komunikací. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a
efektivní čistící technologii.

Podrobný popis zakázky: 

Podrobnějsí specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace vč. hodnotících kritérií je uveřejněna na internetové adrese

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Zadávací dokumentace vč. hodnotících kritérií je uveřejněna na internetové adrese

Doplňující
Vyhodnocení nabídek: 

Viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouvy: 
Skutečné datum zahájení: 
24. Září 2013
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Zametací vůz 553 133, 00 Kč 553 133, 00 Kč 715/2013 79/2013
Zametací vůz - multikára 3 122 730, 00 Kč 2 580 770, 00 Kč 187/2014 79/2013
Historie zakázky