Správa, údržba a dodávka klientských PC, serverů a datových rozvodů, konfigurace a zabezpečení aktivních prvků vnitřní sítě

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
250000
Vysoutěžená cena zakázky: 
211200
Ukončení příjmu nabídek: 
21. Leden 2015 - 12:00
Datum otevření obálek: 
21. Leden 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Duben 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Uvedeno ve Výzvě k podání nabídek

Podrobný popis zakázky: 

Uvedeno ve Výzvě k podání nabídek

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. 

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno