Sanace kanalizace sklolaminátovým rukávcem

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
198000
Vysoutěžená cena zakázky: 
193100
Ukončení příjmu nabídek: 
13. Říjen 2014 - 12:00
Datum otevření obálek: 
13. Říjen 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
20. Říjen 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Říjen 2014
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Předmětem  zakázky je oprava kanalizační stoky v ul. Sportovní technologií GFK Liner.

Podrobný popis zakázky: 

Oprava je navržena bezvýkopovou  technologií GFK Liner. Sanace bude provedena rukávcem GFK Linec DN 300 tl. 3,0 mm v délce 50 m.
Součástí zakázky je i čerpání a čištění potrubí.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Oprava kanalizace sklolaminátovým rukávcem - Psáry, ul. Sportovní 233 651, 00 Kč 193 100, 00 Kč 150/2015