Rozšíření stávající tabule značky ekoTAB typu TRIPTYCH K 200x120 pro novou budovu ZŠ Amos

Typ zakázky: 
Výběrové řízení podlimitní (§53)
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
Výběrové řízení podlimitní (§53)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
1620000
Vysoutěžená cena zakázky: 
1558112
Ukončení příjmu nabídek: 
7. Květen 2019 - 11:00
Datum otevření obálek: 
7. Květen 2019 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
19. Květen 2019
Předpokládané datum dokončení plnění: 
31. Červenec 2019
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky na dodávky je rozšíření stávající tabule na zvedacím stojanu o interaktivitu.

Podklady k veřejné zakázce jsou uveřejněny na portálu Vhodné uveřejní

Podrobný popis zakázky: 

Zadavatel požaduje rozšíření stávající tabule značky ekoTAB typu TRIPTYCH K 200x120 na hliníkovém zvedacím stojanu o interaktivní projektor s ramenem pro interaktivitu pro ovládání prstem i perem a ozvučení třídy.

Zadavatel, z důvodu splnění záručních podmínek stávajících tabulí, požaduje rozšíření na interaktivitu pomocí originálního univerzálního hliníkového ramene ekoTAB, určeného pro montáž na tento zvedací systém a interaktivního projektoru.

Předmět plnění této veřejné zakázky je zároveň zajištění záručního i pozáručního servisu na místě autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému.

Min. záruka je 3 let.

Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 4 – Položkový rozpočet, které jsou přílohou této výzvy.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium výši nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Komise bude posuzovat v souladu s § 115 odst. 3 písm. a) ZZVZ nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky pro toho účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH pro danou část.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno