Rekonstrukce prostor veřejných toalet na OÚ Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
130000
Ukončení příjmu nabídek: 
16. Září 2015 - 12:00
Datum otevření obálek: 
16. Září 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
17. Září 2015
Předpokládané datum dokončení plnění: 
2. Říjen 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Rekonstrukce prostor veřejných toalet. 

Podrobný popis zakázky: 

Bližší specifikace je uvedena ve výkazu výměr. Přiloženy jsou i fotografie stávajícího stavu. 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Oslovení dodavatelé: 
Seznam přijatých nabídek: 
Skutečné datum zahájení: 
18. Září 2015
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Rekonstrukce prostor veřejných toalet na OÚ Psáry 163 102, 00 Kč 134 795, 00 Kč 672/2015 78/2015