Rekonstrukce opěrné zdi parc.č. 1/2 k. ú. Dolní Jirčany, etapa č. 2

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
2800000
Ukončení příjmu nabídek: 
9. Srpen 2021 - 11:00
Datum otevření obálek: 
9. Srpen 2021 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
30. Srpen 2021
Předpokládané datum dokončení plnění: 
5. Listopad 2021
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Tomáš Hejzlar
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce opěrné zdi parc.č. 1/2 k. ú. Dolní Jirčany, etapa č. 2

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je etapa č. 2 (etapa č. 1 již byla provedena) rekonstrukce stávající opěrné zdi na západním okraji místní komunikace - ul. Hlavní na svahu nad pozemky rodinných domů č,p, 20 a č.p. 103. Rekonstrukce spočívá v rozebrání stávající poškozené kamenné opěrné stěny v délce cca 14 m a vybudování nové pilotové stěny kotvené do skalního podloží.

Specifikace zakázky:

Projektová dokumentace je přílohou této výzvy. Pozor jedná se pouze o etapu č. 2, etapa č. 1 již byla provedena. Etapu č. 1 tudíž nenaceňovat!

Nabídková cena bude uvedena vč. montáže a dopravy.

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě doporučení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídková cena musí být uvedena jako konečná vč. dopravy a všech souvisejících nákladů.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno