Rekonstrukce komunikací Nad Nádržkou v Psárech a části komunikace Na Výsluní v Dolních Jirčanech

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
930000
Ukončení příjmu nabídek: 
11. Březen 2014 (Celý den)
Datum otevření obálek: 
12. Březen 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
21. Duben 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
30. Červen 2014
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce komunikací Nad Nádržkou a části ul. Na Výsluní vč. finálního asfaltového povrchu.

Podrobný popis zakázky: 

Rekonstrukce komunikací bude provedena dle vypracované dokumentace:

  1. Konstrukce vozovky ul. Na Výsluní (část) z května 2013 vypracované Ing. Jiřím Nádvorníkem
  2. Rekonstrukce komunikace Nad Nádržkou z května 2013 vypracované Ing. Jiřím Nádvorníkem
Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na základě závěrů hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Technický dozor - Rekonstrukce komunikací Nad Nádržkou a Na Výsluní 26 499, 00 Kč 21 900, 00 Kč 345/2014 sml. 74/2013
Rekonstrukce kom. Nad Nádržkou a Na Výsluní 1 001 990, 00 Kč 828 090, 00 Kč 338/2014 Sml. 22/2014
Oprava kom. Nad Nádržkou, Psáry 44 748, 70 Kč 36 982, 40 Kč 402/2014 48/2014